+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Assessment of the professional suitability of engineering studies in the opinions of working students of the Cracow University of Technology

Ocena przydatności zawodowej studiów inżynierskich w opiniach pracujących studentów Politechniki Krakowskiej

 

DOI: 10.34866/j2tc-2a87

Marian Piekarski
ORCID: 0000-0001-8950-4712

 

 

Słowa kluczowe: studia inżynierskie, przydatność zawodowa.

Key words: engineering studies, professional suitability.

Streszczenie: Przydatność zawodowa traktowana jako sprawność pracownika w sytuacji pracy ulega ciągłemu rozwojowi przez cały okres pracy zawodowej jednostki. Jednak istotną rolę pełni przygotowanie zawodowe realizowane w całym procesie edukacji formalnej. Celem artykułu jest pokazanie poziomu przydatności zawodowej studiów inżynierskich w opiniach pracujących studentów Politechniki Krakowskiej.

Abstract: Professional suitability, defined as the efficiency of an employee in a work situation, is developed throughout the entire period of work of an individual. This process considers vocational preparation carried out during formal education as important. The aim of the article is to show the level of professional suitability of engineering studies in the opinions of working students of the Cracow University of Technology.