+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

 

Ważne obszary badawcze w pedagogice pod red. Katarzyny Jagielskiej - Krzysztof F. Symela

Projektowanie i rozwój interaktywnych gier edukacyjnych dla trenerów VET - Remigiusz Mazur

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża odzysku materiałowego surowców. Premiera wyników badań I edycji - Jarosław Sitek

Raport PARP – Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań - Krzysztof F. Symela

Jak zadbać o porównywalność kwalifikacji w Europie. Wskazówki metodyczne CEDEFOP - Jolanta Religa

IV Zjazd Andragogiczny, 27–28 czerwca 2022, Łódź