+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wspierając badania, dojrzewanie i rozwój naukowy

Henryk BEDNARCZYK, Elżbieta SAŁATA

Supporting research, maturing and scientific development

Słowa kluczowe: teoria, metodologia, pedagogika pracy, kwalifikacje, kształcenie zawodowe, rozwój naukowy, współpraca.

Key words: theory, methodology, work pedagogy, qualifications, vocational education, scientific career development, cooperation.

Abstract: Using the method of biographical research, analysis of documentation and participant observation, the analysis of scientific works, organizational and international ventures of APS Professor Franciszek Szlosek was presented, in the context of the development of Polish work pedagogy. Shaping the identity of the scientific subdiscipline – work pedagogy is discussed in the aspects of: the development of theory and methodology, development of scientific staff, teachers` education and training, development of vocational education.