+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2018 (Issue 2/2018)

Komentarz: Zmiany w nauce i szkole wyższej

Krzysztof Franciszek SYMELA

Realizowanie edukacji obywatelskiej w instytucjach formalnej edukacji dorosłych

Anna KŁAWSIUĆ-ZDUŃCZYK

Read more ...

Education of Romani education assistants as a condition of social inclusion of Romani society in Poland

Bogumił SOBCZYK, Jolanta SZEMPRUCH, Jarosław CHMIELEWSKI

Read more ...

Real-time and formative evaluation elements in university education in Hungary

Viktória H. BAKONY, Zoltan ILLES

Read more ...

E-training for women in patenting procedures – a European view

Małgorzata SZPILSKA, Tomasz KUPIDURA, H. Altug ERBIL

Read more ...

Mass media as a source of pupils’ aggression

Elżbieta SAŁATA, Aleksander PIECUCH

Read more ...

Research on iGEN generation among students from Radom

Grzegorz KIEDROWICZ

Read more ...

Szkoła wobec kreacji współczesności

Elżbieta GAWEŁ-LUTY, Grzegorz PIEKARSKI

Read more ...

Praktyki studentów pedagogiki w Polsce i Anglii

Justyna MODRZEJEWSKA

Read more ...

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa jako organizator procesu dydaktyczno-wychowawczego

Agnieszka ARAUCZ-BORUC, Jerzy KUNIKOWSKI

Read more ...

Zagrożenia bezpieczeństwa w publicznej przestrzeni

Stanislav KRIŽOVSKÝ, Andrzej URBANEK, Dorota ZBROSZCZYK

Read more ...

Działania na rzecz bezpieczeństwa edukacyjnego studentów I roku

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Adam SZEPELUK

Read more ...

O edukację przeciwko przemocy

Justyna BOJANOWICZ, Ewa GAWRYŚ

Read more ...

Edukacja dorosłych w laboratorium hydrotroniki napędów robotów mobilnych

Adam BARTNICKI, Agnieszka KLIMEK

Read more ...

Interdisciplinary e-collaboration tools

Ewa KOZŁOWSKA

Read more ...

Algorytmy vs prawo – uważaj, jak się uczysz!

Eunika BARON-POLAŃCZYK

Read more ...

Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w aspekcie mobilności i sukcesu na rynku pracy

Dagmara KOWALIK

Read more ...

State of the art report on CLIL implementation in Polish vocational schools

Beata NAWROT-LIS, Katarzyna SKOCZYLAS

Read more ...

Trenażery wspomagające kształcenie i doskonalenie zawodowe strażaków oraz aspirantów straży pożarnej

Andrzej GRABOWSKI

Read more ...

Narzędzie ICT do rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik w Polsce, Niemczech i Portugalii

Iwona KACAK

Read more ...

Wspierając badania, dojrzewanie i rozwój naukowy

Henryk BEDNARCZYK, Elżbieta SAŁATA

Read more ...

Duchowość, profesjonalizm, innowacyjność uczonego – pedagoga

Нелля НИЧКАЛО, Лариса ЛУК’ЯНОВА

Read more ...

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+

Urszula JERUSZKA

Read more ...