+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2020 (Issue 1/2020)

Komentarz: Jak edukacja dorosłych może przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa w społeczeństwie?

Krzysztof Franciszek SYMELA

Non-standard higher education recipients as an important area of the university’s third mission. Examples of good practices of Polish and German universities

DOI: 10.34866/q2aq-w728

Daniel KUKLA ORCID: 0000-0003-1907-0933

Wioleta DUDA ORCID: 0000-0003-0984-304X

Read more ...

Wartości humanistyczne w kulturze organizacji czy „gra w brakujące krzesło”

DOI: 10.34866/ny6g-w936

Bożena TOŁWIŃSKA ORCID: 0000-0002-2909-9783

Read more ...

Autoetnografia w perspektywie teorii Jack Mezirowa i możliwości wykorzystania jej w ustawicznym kształceniu refleksyjnych praktyków

DOI:10.34866/0kqw-wd40

Magdalena CIECHOWSKA ORCID: 0000-0001-6811-482X

Read more ...

A Strong Call for Content: reflecting on Austria´s Needs in CLIL Vocational Schools

DOI:10.34866/ge47-pr41

Wolfgang WÖGERER

Read more ...

CLIL methodology as a fusion of language learning and content acquisition. Implementation of CLIL in VET in Romania

DOI: 10.34866/chst-b796

Valentina STINGA ORCID: 0000-0001-5666-2511

Adina DUMITRU ORCID: 0000-0002-6841-8820

Read more ...

A reflective approach to CLIL instruction in the VET context

DOI 10.34866/7nd6-p290

Zbigniew P. MOŻEJKO ORCID: 0000-0003-3098-906X

Read more ...

Insights into CLIL methodology

DOI:10.34866/ggg9-1m29

Beata NAWROT-LIS ORCID: 0000-0001-6473-8010

Read more ...

CLIL as the most efficient approach to bilingual teaching. Implementation of CLIL in VET in Spain

DOI:10.34866/kqea-ff68

Javier de REYES

Juan Manuel BRUZÓN

Read more ...

Innovative CLIL practices in Europe. An overview of the field

DOI: 10.34866/k73n-a833

Romuald GOZDAWA-GOŁĘBIOWSKI ORCID: 0000-0002-6965-8025

Marcin OPACKI ORCID 0000-0003-3122-3568

Read more ...

Wprowadzanie modelu CLIL w kształceniu zawodowym

DOI: 10.34866/2c5j-sw02

Katarzyna SKOCZYLAS ORCID: 0000-0002-3467-8536

Ewelina SIKORA ORCID: 0000-0002-4674-190X

Read more ...

Crowdfunding dla edukacji, edukacja dla crowdfundingu

DOI: 10.34866/xbhh-tc71

Aneta WASZKIEWICZ ORCID: 0000-0001-8772-5351

Maria KUKURBA ORCID: 0000-0003-2298-287XX

Read more ...

Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu seniorów

DOI: 10.34866/7m9g-ag61

Olimpia GOGOLIN ORCID: 0000-0002-0969-5123

Eugeniusz SZYMIK ORCID: 0000-0001-9142-2484

Read more ...

JOBfirma – jako innowacyjne narzędzie aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+

DOI: 10.34866/360s-y353

Elżbieta SUBOCZ ORCID: 0000-0003-4869-1966

Read more ...

Metoda indywidualnych przypadków jako technika dostrzegania problemów osób dorosłych

DOI: 10.34866/bmc0-vk34

Małgorzata FRANC ORCID: 0000-0002-0923-4538

Read more ...

Popularność kierunków studiów i uczelni podczas rekrutacji na studia wyższe w Polsce

DOI: 10.34866/yh8j-tr61

Łukasz BRZEZICKI ORCID 0000-0002-0761-1109

Read more ...