+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2018 (Issue 4/2018)

Komentarz: Eko: edukacja, praca, gospodarka

Krzysztof Franciszek SYMELA

Educational contexts of the European year for cultural heritage

Małgorzata SZPILSKA

Read more ...

Edukacja dla rynku pracy czy dla emancypacji?

Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ, Zlatica BAKAŠOVA

Read more ...

Razem tworzymy senioralną przestrzeń

Wioletta JACHYM, Małgorzata KOŁPA, Aneta ŻURAWSKA-LANY

Read more ...

Uczenie się i nauczanie innych w miejscu pracy kobiet sukcesu

Ewa Arleta KOS

Read more ...

Poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym. NEETs jako wyzwanie dla edukacji dorosłych

Łukasz TOMCZYK, Jolanta MAĆKOWICZ, Olga WYŻGA, Patrycja CURYŁO-Sikora, Anna DUDA, Anna MRÓZ, Barbara PIETRYGA-SZKARŁAT

Read more ...

Migranci o nieuregulowanym statusie u progu dorosłości: Refleksje nad znaczeniem edukacji w perspektywie cyklu życia

Łukasz ALBAŃSKI, Mirosław KOWALSKI

Read more ...

Zmiana organizacji i jakości usług w odbiorze klientów pomocy społecznej

Barbara SKAŁBANIA, Ewa SZUMILAS

Read more ...

Kształcenie ustawiczne osób niebędących obywatelami polskimi według prawa polskiego

Magdalena PYTER

Read more ...

Czynniki wpływające na atrakcyjność platform zdalnej edukacji

Anżelina MAREK, Anna JASIK

Read more ...

Innowacyjne metody kształcenia w edukacji ustawicznej na odległość. Platforma Moodle

Marek Walancik, Barbara Dwilewicz

Read more ...

Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi – relacja z badań

Stefan T. KWIATKOWSKI

Read more ...

Proces stawania się nauczycielem w koncepcji kształcenia ustawicznego

Zbigniew OSTRACH, Barbara SKAŁBANIA

Read more ...

Studenci pedagogiki o wyborze kierunku, oczekiwaniach wobec studiów i przyszłej pracy

Aldona MAŁYSKA, Urszula PULIŃSKA

Read more ...

Konstruktywistyczne podejście do kształtowania u nauczycieli umiejętności kodowania

Katarzyna ZIĘBAKOWSKA-CECOT

Read more ...

Impact of the Family on Educational & Professional Preferences of the Students from the Pedagogy Faculty in Poland and the Czech Republic

Dagmara KOWALIK, Ladislav RUDOLF, Josef MALACH

Read more ...

Kształcenie językowe w szkole wyższej

Galina Cisowska

Read more ...

Model ścieżkowy wpływu jakości usług nauczania języków obcych na lojalność konsumentów

Małgorzata Lotko, Aleksander Lotko

Read more ...

Economic activity of Polish junior high school students and their learning outcomes

Stanisław Lachowski

Read more ...

Kształtowanie kompetencji i postaw obywatelskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojciech HORYŃ, Lesław WEŁYCZKO

Read more ...

Mentoring w rozwoju kompetencji zawodowych w „ekoprzemyśle”

Jolanta Religa, Ewelina Błaszczuk, Jarosław Sitek

Read more ...

Social Competence and Emotional Intelligence of Students of Education Studies and Teaching Specialties

Małgorzata Anna Banasiak

Read more ...

Kodeks etyki zawodu nauczyciela: potrzeba, formalne umocowanie i skuteczność

Joanna MADALIŃSKA-MICHALAK

Read more ...

Wybrane aspekty wkraczania w dorosłość młodych osób z niepełnosprawnościami

Joanna Jarmużek

Read more ...

Aspiracje życiowe młodych dorosłych z zespołem Aspergera z rodzin doświadczających migracji

Anna Gagat-Matuła, Bożena Frączek

Read more ...

Telepraca w postrzeganiu osób ze specjalnymi potrzebami. Raport z badań

Olga Pawłowska

Read more ...

Między andragogiką i pedagogiką pracy

Henryk Bednarczyk, Jolanta Religa

Read more ...

O dorobku naukowym Profesora Tadeusza Aleksandra

Aleksandra Litawa

Read more ...

Edukacja i kształcenie ustawiczne – elementy diagnozy

Agata Chabior

Read more ...