+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2016 (Issue 4/2016)

Komentarz: Biograficzność jako właściwość uczenia się w ciągu całego życia

Henryk BEDNARCZYK

Modern media – opportunity or threat to students?

Elżbieta SAŁATA

Read more ...

Some aspects of activities in the e-Learning environment for academic teachers – a report from research

Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

Read more ...

Praca człowieka jako wartość i/czy zniewolenie

Ryszard GERLACH

Read more ...

Nastawienia pracowników wobec elastycznych form pracy

Magdalena WYSOCKA

Read more ...

Przygotowanie inżynierów do wdrażania innowacyjnych technologii optomechatronicznych

Tomasz GIESKO

Read more ...

Specyfika kształcenia oficerów mechaników okrętowych na światowe rynki pracy

Zbigniew MATUSZAK

Read more ...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w organizacji, realizacji i rezultatach europejskich projektów edukacyjnych

Wojciech OPARCIK

Read more ...

Model szkolenia i certyfikacji trenerów fotowoltaiki z wykorzystaniem systemu ECVET

Mirosław ŻUREK

Read more ...

Otwartość na nowe doświadczenia w karierze międzynarodowej młodych pedagogów

Joanna WIERZEJSKA

Read more ...

Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Barbara BARANIAK

Read more ...

Potrzeby edukacyjne nauczycieli kształcenia specjalnego (z badań w czterech krajach europejskich)

Tomasz SUŁKOWSKI, Jolanta RELIGA

Read more ...

Problemy świadomości ekologicznej nauczycieli

Piotr KOWOLIK

Read more ...

Environmental education in the aspect of sustainable development

Bożena WÓJTOWICZ , Ilona ŻEBER-DZIKOWSKA, Jarosław CHMIELEWSKI

Read more ...

Model szkolenia w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Tomasz KUPIDURA, Małgorzata SZPILSKA

Read more ...

Warsztaty techniczno-przyrodnicze na studiach podyplomowych

Karolina CZERWIEC, Renata STAŚKO

Read more ...

Wycieczka szkolna jako element edukacji ustawicznej nauczycieli (Refleksje z tatrzańskich wypraw naukowych)

Paweł RELIGA, Wiktor KLUZIŃSKI, Sylwia ADACH

Read more ...

Edukacja zorientowana na potrzeby człowieka funkcjonującego na współczesnym rynku pracy

Czesław PLEWKA

Read more ...

Z autobiografii naukowej dr. hab. Czesława Plewki, prof. nadzw.

Czesław PLEWKA

 

 

 

Badania aspiracji, rozwoju zawodowego i kształcenia zawodowego

Henryk BEDNARCZYK, Dagmara KOWALIK

Read more ...