+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Modern media – opportunity or threat to students?

Elżbieta SAŁATA

Współczesne media – szansa czy zagrożenie dla młodzieży?

Słowa kluczowe: media, Internet, szanse i zagrożenia, młodzież.

Key words: the media, Internet, opportunities and threats, young people.

Streszczenie: Dla coraz większej liczby młodych ludzi Internet staje się często jednym z podstawowych źródeł zdobywania wiedzy. Dlatego też tak wielkiej wagi nabiera zagadnienie kształcenia do świadomego i krytycznego korzystania z nowych mediów. Celem opracowania było zebranie opinii uczniów gimnazjum na temat roli mediów w ich życiu. W pracy przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów. Według ankietowanych najważniejszą rolą mediów jest dostarczanie rozrywki oraz dostarczenie nowych informacji. Z analizy wyników badań wynika, iż najwięcej uczniów wykorzystuje Internet do komunikowania się z innymi osobami.