+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2019 (Issue 1/2019)

Komentarz: 100-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy

Krzysztof Franciszek SYMELA

Profesjonalizacja w edukacji dorosłych – na styku praktyki i nauki. Przykład niemiecki

Ewa PRZYBYLSKA

Read more ...

Occupational preparation of paramedics in Poland for the implementation of contemporary objectives of health education

Arkadiusz Rutkowski, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew Łuszczki, Dorota Żółkowska, Ewa Dutkiewicz, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski

Read more ...

Rozumienie kompetencji przez edukatorów osób dorosłych w świetle badań fenomenograficznych

Marta Dobrzyniak 

Read more ...

Samokształcenie i technologie informacyjne – zmienność form i trudność klasyfikacji

Sergo Kuruliszwili 

Read more ...

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako klient urzędu pracy. Model naturalnej asystentury

Mariola WOLAN-NOWAKOWSKA

Read more ...

In search of knowledge and skills in the area of business models as social innovation in enterprise

Ludmiła Walaszczyk, Elmo de Angelis, Mojca Vucovič, Gabriela Vlčkova, Evanthia Batzogianni, Beata Belina

Read more ...

Job crafting among Polish and foreign academic teachers

Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka

Read more ...

Student pedagogicznych studiów niestacjonarnych w sytuacji dostrzeganych zagrożeń i niepewności

Jan Saran

Read more ...

Zrównoważony rozwój w kształceniu pedagogów

Ligia Tuszyńska, Agnieszka Pawlak

Read more ...

Efektywne uczenie się w zawodowej szkole średniej

Katarzyna Pardej

Read more ...

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Teresa Zubrzycka-Maciąg

Read more ...

Ochotnicze Hufce Pracy – instytucja państwowa dla młodzieży i pracy z młodzieżą

Edward Nycz

Read more ...

Praca przymusowa w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948–1955. Pomiędzy buntem a kapitulacją

Jolanta LENART

Read more ...

Zastosowanie metodologii „pigułek wiedzy” i technologii Augmented Reality w szkoleniu nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, Andrzej Turewicz, Radosław Lesisz

Read more ...

Warunki pracy w środowisku szkolnym w percepcji nauczycieli o zróżnicowanym poziomie predyspozycji twórczych

Irena Pufal-Struzik

Read more ...

Identyfikacja liderów wśród studentów

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Adam SZEPELUK

Read more ...

Mediacja jako proces usprawniania komunikacji w sytuacji konfliktu

Natalia Ulaniecka

Read more ...

Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi w edukacji

Magda Chmiel, Krystyna Korneta

Read more ...

Integracja polityki społecznej i oświatowej na rzecz edukacji cyfrowej młodego pokolenia

Katarzyna Ziębakowska-Cecot

Read more ...