+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2017 (Issue 4/2017)

Komentarz: Biograficzność jako właściwość uczenia się w ciągu całego życia

Henryk BEDNARCZYK

Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec młodzieży wykluczonej z systemu edukacji i rynku pracy

Elżbieta SUBOCZ

Read more ...

Doświadczenie wolontariuszy w projekcie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Katarzyna KAJDANEK

Read more ...

Rekonstrukcja wybranych czynników kształtujących przebieg drogi edukacyjnej kobiet, które odniosły sukces zawodowy w świetle teorii F. Schütze

Ewa KOS

Read more ...

Education and the work situation: analysis based on surveys of entrepreneurs and employees

Jagoda JEZIOR, Jarosław CHMIELEWSKI

Read more ...

Model rozpoznawania kwalifikacji zawodowych na rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugalii

Iwona KACAK, Hanna CAŁUŃ-SWAT

Read more ...

Porównanie efektywności szkolenia w środowisku wirtualnym dla osób w różnych grupach wiekowych

Andrzej GRABOWSKI

Read more ...

E-learning incydentalny a samokształcenie, uczenie się incydentalne i konektywne – charakterystyka zjawiska

Sergo KURULISZWILI

Read more ...

Dydaktyka cyfrowa w szkole zrównoważonego rozwoju

Aleksander PIECUCH, Elżbieta SAŁATA, Jana DEPEŠOVÁ

Read more ...

Wartościowa praca w opinii różnych pokoleń

Ewa SARZYŃSKA-MAZUREK

Read more ...

Mobilność edukacyjna i przedsiębiorczość osób starszych

Ewa SOBOLEWSKA-PONIEDZIAŁEK, Anna NIEWIADOMSKA

Read more ...

Praktyki zawodowe szansą na dobrą pracę i przyszłą karierę zawodową

Wiesław TOMCZYK, Sławomir KURPASKA

Read more ...

Poczucie kontroli pilotów wojskowych w sytuacji pracy

Joanna WIERZEJSKA

Read more ...

Szkolenie i doskonalenie jako jeden z kluczowych czynników rozwoju organizacji

Beata BELINA

Read more ...

Superwizja jako narzędzie doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych

Justyna BOJANOWICZ, Monika GUZAK

Read more ...

Edukacyjne funkcje współczesnych przedsiębiorstw

Stefan M. KWIATKOWSKI

Read more ...

Tworzenie standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz zbiorów informacji o zawodach – wkład Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego

Krzysztof SYMELA

Read more ...