+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2018 (Issue 3/2018)

Komentarz: Informacje o zawodach dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – projekt INFODORADCA+

Krzysztof Franciszek SYMELA

Polityka rynku pracy wobec procesów edukacyjnych i rozwoju zawodowego

Ewa FLASZYŃSKA

Read more ...

Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy

Krzysztof SYMELA

Read more ...

Koncepcja badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach

Marta JANKOWSKA, Małgorzata DROZD-GARBACEWICZ, Wacław GALEWSKI

Read more ...

Informacje o zawodach jako narzędzie wsparcia instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia

Jolanta KULIŃSKA

Read more ...

Czy szkolne doradztwo zawodowe potrzebuje informacji o zawodach?

Mirosław GÓRCZYŃSKI

Read more ...

Kształcenie w szkole wyższej z wykorzystaniem informacji o zawodach

Elżbieta SAŁATA

Read more ...

Doświadczenia z projektowania opisu informacji dla zawodu doradca finansowy

Krzysztof WALISZEWSKI

Read more ...

Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych opisów informacji o zawodach

Monika MAZUR-MITROWSKA

Read more ...

Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa

Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR

Read more ...

Od kompetencji zawodowych do kwalifikacji rynkowych w sektorze budownictwa

Ireneusz WOŹNIAK, Jakub KUS

Read more ...

Kreowanie nowych kwalifikacji rynkowych w powiązaniu z informacjami o zawodach

Edyta MIGAŁKA, Radosław PANAS

Read more ...

Nowe kwalifikacje rynkowe w sektorze nieruchomości

Hanna SZUMIŃSKA

Read more ...

Przedsiębiorca w świecie kwalifikacji i kompetencji

Krzysztof CHEŁPIŃSKI

Read more ...

Działania promujące materiały zawierające informacje o zawodach

Dorota KOPROWSKA

Read more ...