+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2019 (Issue 4/2019)

Komentarz: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – nowe innowacyjne środowisko transferu wiedzy i kompetencji do gospodarki oraz edukacji

Krzysztof Franciszek SYMELA

Ewolucja teorii transformatywnego uczenia się

DOI: 10.34866/e9fc-7x67

Monika Chmielecka ORCID: 0000-0002-6937-2094

Read more ...

Poczucie własnej skuteczności osób u progu dorosłości

DOI: 10.34866/zphx-yd76

Ewa Sarzyńska-Mazurek ORCID: 0000-0002-3464-6892

Read more ...

Innowacje edukacyjne Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna

DOI: 10.34866/2qzn-ae70

Henryk BEDNARCZYK ORCID: 0000-0003-4294-8708

Read more ...

Istota badań społecznych w samorządzie terytorialnym w Polsce

DOI: 10.34866/prbc-4r29

Krzysztof Woźniak ORCID: 0000-0002-0767-4791

Read more ...

Reflections on the function and form of spending free time in the era of information technology and social media

DOI: 10.34866/tjre-am72

Ilona Żeber-Dzikowska ORCID: 0000-0002-2815-914X

Beata Cieśleńska ORCID: 0000-0001-8290-6487

Jarosław Chmielewski ORCID: 0000-0003-2606-1656

Read more ...

Osoba starsza: podmiot edukacji i działalności społecznej

DOI: 10.34866/eff8-wv52

Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska ORCID: 0000-0001-7225-2387

Read more ...

Rola edukacji w readaptacji społecznej skazanych

DOI: 10.34866/1dax-wt27

Elżbieta Łuczak ORCID: 0000-0002-2020-468X

Read more ...

Qualifications and social knowledge of medical staff in stationary hospices

DOI: 10.34866/qx4c-s048

Janusz Erenc ORCID: 0000-0002-6710-9364

Weronika Kamińska ORCID: 0000-0002-5148-2324

Read more ...

Funkcjonowanie w mediach społecznościowych osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane

DOI: 10.34866/1afr-nj14

Olga Pawłowska ORCID: 0000-0003-4861-5373

Read more ...

Usage of digital information technology in financial education and financial inclusion. Case Study of young adults who study economics

DOI: 10.34866/0bem-yg17

Bożena Frączek ORCID: 0000-0003-0031-7801

Read more ...

Opracowanie profilu kompetencji menedżera ds. internacjonalizacji branży rolno-spożywczej

DOI: 10.34866/4416-5592

Iwona Kacak ORCID:0000-0001-5932-4585

Katarzyna Skoczylas ORCID: 0000-0002-3467-8536

Elif Yücel, Özge Güler

Read more ...

Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu, projekt wsparcia szkolnictwa branżowego

DOI: 10.34866/yz45-tg74

Jolanta Religa ORCID: 0000-0001-9569-6634

Read more ...

Wyzwania edukacji XXI wieku wobec uczniów technikum

DOI: 10.34866/bx4f-j647

Katarzyna Pardej ORCID: 0000-0002-7111-7834

Read more ...

Kompetencje społeczne i pedagogiczne mistrzów w rzemieślniczym przygotowaniu zawodowym

DOI: 10.34866/hpkf-sr02

Andrzej Wojciech Stępnikowski ORCID: 0000-0001-7584-3449

Read more ...

Charakterystyka podejścia do pracy przedstawicieli pokolenia Z – preferowany model życia a praca zawodowa. Cz. 2

DOI: 10.34866/awds-q597

Daniel Kukla ORCID: 0000-0003-1907-0933

Marta Nowacka ORCID: 0000-0003-2161-0935

Read more ...

Studiowanie z perspektywy studentów w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej

DOI: 10.34866/ycnr-b520

Aleksandra WALECKA ORCID: 0000-0003-1365-9237

Read more ...

Atrakcyjność studiów pedagogicznych w opiniach studentów – analiza porównawcza

DOI: 10.34866/d6st-aj72

Anna DUDAK ORCID: 0000-0002-7491-2980

Read more ...

Wybrane charakterystyki e-learningu w polskich publicznych uczelniach technicznych

DOI: 10.34866/mx20-em49

Izabela Maleńczyk ORCID: 0000-0002-8038-3667

Bartłomiej Gładysz ORCID: 0000-0003-0619-0194

Read more ...

Postawy nauczycieli akademickich 55 plus wobec pracy zawodowej

DOI: 10.34866/fgr1-zt17

Grażyna Bartkowiak ORCID: 0000-0002-5345-6621

Agnieszka Krugiełka ORCID: 0000-0001-7077-9556

Read more ...

Kompetencje interpersonalne nauczyciela akademickiego w pracy ze studentami

DOI: 10.34866/gpjx-cf16

Justyna BOJANOWICZ ORCID: 0000-0001-6297-2487

Read more ...

Kształcenie towaroznawców – pomost między ekonomią i techniką

DOI: 10.34866/qc5f-cq34

Małgorzata LOTKO ORCID: 0000-0002-3704-1119

Read more ...