+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kompetencje społeczne i pedagogiczne mistrzów w rzemieślniczym przygotowaniu zawodowym

DOI: 10.34866/hpkf-sr02

Andrzej Wojciech Stępnikowski ORCID: 0000-0001-7584-3449

Social and pedagogical competences of a master craftsman in vocational training

Słowa kluczowe: tytuł zawodowy, edukacja, kwalifikacje, rozwój zawodowy, zatrudnienie.

Streszczenie: Dzisiejsze czasy to epoka globalizacji, czwarta era przemysłowa 4.0. Towarzyszą temu dynamiczne zmiany technologiczne i organizacyjne, które wymagają od pracowników zdolności do wykonywania zróżnicowanej pracy, ciągłego uczenia się i aktualizowania wiedzy i umiejętności. Głównym celem badań było zdiagnozowanie kompetencji społecznych i pedagogicznych mistrzów rzemiosła, oraz modyfikacja istniejącego standardu wymagań egzaminacyjnych na tytuł zawodowy mistrza. Autor podjął próbę zdiagnozowania luk kompetencyjnych mistrzów, którzy stanowią filar rzemieślniczego przygotowania zawodowego oraz sformułowania nowego modelu wymagań egzaminacyjnych mistrzów w rzemiośle, a co za tym idzie procesu ich kształcenia.

Key words: professional title, education, qualifications, professional development, employment.

Abstract: We live in the age of globalization, the fourth industrial revolution and the concept of Labour 4.0. Employees face dynamic technological and organisational changes that require new competences to do complex work, to learn continuously, and update their knowledge and skills. Vocational excellence, upgrading soft skills and exploring the aspect of self-improvement are the main features of a professional and the title of a master craftsman is formally confirms that professionalism. The main goal of this research was recognition of social and pedagogical competences of master craftsmen in vocational training and modification of the existing examination requirements for professional title of a master craftsman.