+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2017 (Issue 1/2017)

Komentarz: Nowe uwarunkowania rozwoju edukacji dorosłych

Krzysztof Franciszek SYMELA

Uczyć się, aby być – pracować, aby żyć

Kazimierz WENTA

Read more ...

Przydatność – istotność treści „edukacji na odległość”

Aleksander MARSZAŁEK

Read more ...

The Polonia teacher of early education

Justyna MODRZEJEWSKA, Jolanta WALASZEK-LATACZ

Read more ...

Adult learning in Europe – European priorities and good practices

Małgorzata SZPILSKA

Read more ...

Aspiracje życiowe studentów kierunku pedagogika w Polsce, na Łotwie i Białorusi

Agnieszka ROGUSKA, Alicja ANTAS-JASZCZUK

Read more ...

Obcokrajowcy – uzupełnienie niedoborów czy wypychanie z rynku polskich pracowników?

Ewa FLASZYŃSKA

Read more ...

Refleksje uczniów dorosłych na temat własnych doświadczeń edukacyjnych

Agnieszka DOMAGAŁA-KRĘCIOCH

Read more ...

Rola i kompetencje doradcy edukacyjno--zawodowego w świetle teorii naukowych i europejskich standardów

Marta DOBRZYNIAK

Read more ...

Образовательные потребности взрослого человека в условиях современной цивилизации

Лариса ЛУКЬЯНОВА

Read more ...

Symptomy stresu a wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek szpitali województwa mazowieckiego

Barbara SKAŁBANIA

Read more ...

Gender and age differences in occupational stress and burnout in the academic field

Mariana NOREL, Daniela Veronica NECȘOI

Read more ...

„Zarządzanie sobą” u progu wchodzenia w dorosłość

Ewa GURBA, Janusz KRYSZTOFIK, Anna WALULIK

Read more ...

Rola kapitału naukowego w planowaniu i podejmowaniu przez uczniów niektórych kierunków studiów i zawodów

Rafał PIWOWARSKI

Read more ...

Wsparcie coacha w procesie rozwoju zawodowego

Anna PIĘTOŃ

Read more ...

Doktorat w pracy zawodowej nauczycieli: między afirmacją a dyskredytacją

Marta KOWALCZUK-WALĘDZIAK

Read more ...

Scientific school “Development of methodological culture of a young scientist”

V.V. YAGUPOV, I.N. KOZUBTSOV

Read more ...