+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2018 (Issue 1/2018)

Komentarz: Setny tom Ustawicznej Edukacji Dorosłych

Henryk BEDNARCZYK

Procesy demograficzne – wyznacznikiem edukacji w przyszłości

Rafał PIWOWARSKI

Read more ...

Uczenie się nieformalne w perspektywie ekonomicznej

Ewa PRZYBYLSKA

Read more ...

Transformacyjne uczenie się dorosłych w świetle teorii Jack’a Mezirowa

Anna PERKOWSKA-KLEJMAN

Read more ...

Relacje między postrzeganiem zmysłowym a modelami wyobrażeniowymi w procesie kształcenia zawodowego

Katarzyna PARDEJ

Read more ...

O negatywnych aspektach uczenia się w okresie późnej dorosłości

Agnieszka KOZERSKA

Read more ...

Education of patients with diabetes – an element creating their health core competences

Magdalena FLOREK-ŁUSZCZKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Stanisław LACHOWSKI, Monika SZPRINGER, Dorota ŻÓŁKOWSKA, Jarogniew J. ŁUSZCZKI

Read more ...

Edukacyjne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Jolanta BOREK, Mikołaj OLSZEWSKI

Read more ...

Sposoby poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne

Monika MAZUR-MITROWSKA

Read more ...

Specjalne potrzeby edukacyjne w kształceniu akademickim

Anna ZAMKOWSKA, Alvyra GALKIENĖ

Read more ...

Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce i na Litwie

Anna ZAMKOWSKA, Alvyra GALKIENĖ

Read more ...

Nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością – rozwój kompetencji zawodowych

Jolanta LIPIŃSKA-LOKŚ

Read more ...

Preferences of the youth and their determining factors. A research report

Barbara BOROWSKA

Read more ...

Kryteria i ocena wyboru praktyk zawodowych i staży

Wiesław TOMCZYK, Sławomir KURPASKA

Read more ...

Analiza ilościowa i jakościowa wyniku egzaminu praktycznego typu OSCE dla kandydatów na wolontariuszy pracujących z chorymi w hospicjum

Marta SZELIGA, Agnieszka SKRZYPEK, Ilona KUŹMICZ, Jadwiga MIRECKA, Michał NOWAKOWSKI

Read more ...

Kształcenie archiwistów w Małopolsce

Barbara BIELASZKA-PODGÓRNA

Read more ...

Zmiany kształcenia i pracy farmaceutów w świetle praw pacjenta

Katarzyna KOWALIK

Read more ...

Czasopisma naukowe w rozwoju naukowym i doskonalenia praktyki edukacyjnej

Henryk BEDNARCZYK

Read more ...

Profesor Zygmunt Wiatrowski – wyjątkowa osobowość naukowca, mistrza i przyjaciela

Franciszek SZLOSEK, Ryszard GERLACH

 

Analiza czasopisma „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” (1993–2017)

Olimpia GOGOLIN, Eugeniusz SZYMIK

Read more ...

Laudacja związana z 70-leciem profesora Stefana M. Kwiatkowskiego

Zygmunt WIATROWSKI

 

Transformacja edukacji zawodowej – Krzysztofa F. Symeli

Henryk BEDNARCZYK, Dorota KOPROWSKA

Read more ...