+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2016 (Issue 2/2016)

Komentarz: XXX lat Ośrodka Pedagogiki Pracy Radomiu

Henryk BEDNARCZYK

Praca zawodowa stymulatorem dalszego kształcenia

Tadeusz ALEKSANDER

Read more ...

The comparative research analysis of the ECVET system in Finland, Spain and Poland On the basis of TRANS-FINECVET Project „Implementation of the FINECVET model to the formal and nonformal education” Erasmus+ Project: 2014-1-PL01-KA202-003355

Michał BUTKIEWICZ, Cécile SAUVAGE, Maarit SAARENKYLÄ

Read more ...

Praca przyszłości w marzeniach i debacie polityczno-społecznej

Ewa PRZYBYLSKA, Błażej PRZYBYLSKI

Read more ...

Pracownicy współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach własnego rozwoju zawodowego

Czesław PLEWKA

Read more ...

Nieoczywiste konsekwencje zwiększania poziomu kwalifikacji pracowników z wyższym wykształceniem

Agnieszka JERAN

Read more ...

Społecznościowy aspekt zespołowej działalności artystycznej dorosłych

Aleksandra LITAWA

Read more ...

Pozaszkolne formy upowszechniania wiedzy rolniczej wśród gospodyń wiejskich 1918–1939

Jan WNĘK

Read more ...

Kompetencje opiekuna osoby starszej – implikacje europejskie

Agata CHABIOR, Małgorzata KRAWCZYK-BLICHARSKA

Read more ...

Aktywność społeczna seniorów (z cukrzycą), w kontekście edukacji zdrowotnej

Elżbieta KOŚCIŃSKA

Read more ...

Edukacja regionalna w aktywizacji organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych

Magdalena CIECHOWSKA, Anna CZYŻ

Read more ...

Effect of work in childhood on education of pe ople from agricultural families

Stanisław LACHOWSKI, Bogusława LACHOWSKA, Jarosław CHMIELEWSKI, Monika SZPRINGER

Read more ...

Wykształcenie i zaangażowanie obywatelskie

Dominika SOZAŃSKA

Read more ...

Penitencjarne uwarunkowania edukacji (od alfabetyzacji po kształcenie ustawiczne) więźniów w Polsce

Marek Ryszard KALAMAN

Read more ...

Edukacja przez teatr jako element procesu resocjalizacyjnego dorosłych (na przykładzie Aresztu Śledczego w Gliwicach)

Adam SZYMURA, Eugeniusz SZYMIK

Read more ...