+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

Kompetencje kluczowe – uniwersytety ludowe – społeczeństwo obywatelskie.
W poszukiwaniu współczesnej „Szkoły dla życia” 14–15 marca 2016 r.,
Gdańsk – Wieżyca – Angelika Felska

70 lat Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego – Wanda Surosz

WordSkills 2016, Mińsk (Białoruś), Budapeszt (Węgry), Warszawa (Polska) Poradnictwo zawodowe otwarte na kształcenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa, Warszawa, 21 maja 2016 – Henryk Bednarczyk

Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej.
Kraków, 2–3 czerwca 2016 – Henryk Bednarczyk

Edukacja – Zdrowie – Środowisko, 6–7 czerwca 2016, Kielce

Przygotowanie zawodowe przyszłych doradców zawodowych a potrzeby
rynku pracy, Warszawa 16 czerwca 2016 – Henryk Bednarczyk

A. Odrowąż-Coates, M. Kwiatkowski: Przyszłość edukacji i społeczeństwa
oczami badaczy społecznych – Dagmara Kowalik

II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej, Łódź, 23 czerwca 2016
– Dorota Koprowska

Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, Ciechocinek,
19–20 września 2016