+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2016 (Issue 2/2016)

Komentarz: XXX lat Ośrodka Pedagogiki Pracy Radomiu

Henryk BEDNARCZYK

The comparative research analysis of the ECVET system in Finland, Spain and Poland On the basis of TRANS-FINECVET Project „Implementation of the FINECVET model to the formal and nonformal education” Erasmus+ Project: 2014-1-PL01-KA202-003355

Michał BUTKIEWICZ, Cécile SAUVAGE, Maarit SAARENKYLÄ

Czytaj więcej...

Praca przyszłości w marzeniach i debacie polityczno-społecznej

Ewa PRZYBYLSKA, Błażej PRZYBYLSKI

Czytaj więcej...

Pracownicy współczesnego rynku pracy o uwarunkowaniach własnego rozwoju zawodowego

Czesław PLEWKA

Czytaj więcej...

Nieoczywiste konsekwencje zwiększania poziomu kwalifikacji pracowników z wyższym wykształceniem

Agnieszka JERAN

Czytaj więcej...

Społecznościowy aspekt zespołowej działalności artystycznej dorosłych

Aleksandra LITAWA

Czytaj więcej...

Pozaszkolne formy upowszechniania wiedzy rolniczej wśród gospodyń wiejskich 1918–1939

Jan WNĘK

Czytaj więcej...

Kompetencje opiekuna osoby starszej – implikacje europejskie

Agata CHABIOR, Małgorzata KRAWCZYK-BLICHARSKA

Czytaj więcej...

Aktywność społeczna seniorów (z cukrzycą), w kontekście edukacji zdrowotnej

Elżbieta KOŚCIŃSKA

Czytaj więcej...

Edukacja regionalna w aktywizacji organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych

Magdalena CIECHOWSKA, Anna CZYŻ

Czytaj więcej...

Effect of work in childhood on education of pe ople from agricultural families

Stanisław LACHOWSKI, Bogusława LACHOWSKA, Jarosław CHMIELEWSKI, Monika SZPRINGER

Czytaj więcej...

Penitencjarne uwarunkowania edukacji (od alfabetyzacji po kształcenie ustawiczne) więźniów w Polsce

Marek Ryszard KALAMAN

Czytaj więcej...

Edukacja przez teatr jako element procesu resocjalizacyjnego dorosłych (na przykładzie Aresztu Śledczego w Gliwicach)

Adam SZYMURA, Eugeniusz SZYMIK

Czytaj więcej...