+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2015 (Issue 4/2015)

Komentarz

Henryk BEDNARCZYK

Determinants of physical activity of university students of different faculties

Robert DUTKIEWICZ, Monika SZPRINGER, Filip SZOŁOWSKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Mariola WOJCIECHOWSKA, Stanisław LACHOWSKI

Czytaj więcej...

Rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstw – inspiracje europejskich projektów edukacyjnych

Dorota KOPROWSKA

Czytaj więcej...

Projekty artystyczne jako forma edukacji ustawicznej w zakładach karnych

Przemysław PIOTROWSKI

Czytaj więcej...

Z badań pracy i rozwoju zawodowego pracowników

Henryk BEDNARCZYK, Maria PAWŁOWA

Czytaj więcej...

Educational aspirations of junior high schools` students

Elżbieta SAŁATA, Jana DEPEŠOVÁ

Czytaj więcej...

Przygotowanie językowe dorosłych do pracy w krajach niemieckojęzycznych

Danuta RATUSZNA, Paweł RATUSZNY

Czytaj więcej...

Kompetencje społeczne a rynek pracy – w opinii studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia

Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK

Czytaj więcej...

Miejsce edukacji w karierze zawodowej pielęgniarek

Karolina SZCZESZEK, Małgorzata KAMPIONI, Maciej WILCZAK, Monika KAMPIONI-ZAWADKA

Czytaj więcej...

Formy aktywizacji bezrobotnych w świetle personalizmu – próba oceny

Magdalena ŁUKA

Czytaj więcej...

Wychowanie w rodzinie w kontekście aspiracji edukacyjno-zawodowych

Dagmara KOWALIK, Patrycja SODEL

Czytaj więcej...

Psychospołeczne koszty elastycznej pracy – wybrane problemy organizacyjne i edukacyjne

Aleksandra KULPA-PUCZYŃSKA, Dorota NAWRAT

Czytaj więcej...

Edukacja ustawiczna mistrzów w rzemiośle na przykładzie ochrony środowiska

Andrzej STĘPNIKOWSKI

Czytaj więcej...

Analiza oferty edukacyjnej doskonalącej kompetencje proekologiczne pracowników

Iwona KACAK

Czytaj więcej...

Nauczyciele kształcenia zawodowego o modelu kształcenia modułowego

Aldona MAŁYSKA, Paweł PIOTROWSKI, Marcin WARMIŃSKI

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo edukacyjne w ocenie absolwentów

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Adam SZEPELUK

Czytaj więcej...

Innowacyjna dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy w edukacji zawodowej

Teresa JANICKA-PANEK

Czytaj więcej...

Praktyczne przygotowanie studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Justyna BOJANOWICZ

Czytaj więcej...

Staże nauczycielskie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Fabian ANDRUSZKIEWICZ

Czytaj więcej...

Innowacyjne kształcenie artystyczno-pedagogiczne nauczycieli szkoły podstawowej

Olga CHYŻNA, Fabian ANDRUSZKIEWICZ

Czytaj więcej...

Metoda badań przydatności technik rzeczywistości wirtualnej do aktywizacji zawodowej osób 50+

Andrzej GRABOWSKI

Czytaj więcej...

Kwalifikacje informatyczne studentów informatyki

Beata KUŹMIŃSKA-SOŁŚNIA

Czytaj więcej...

Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Stefan T. KWIATKOWSKI

Czytaj więcej...

Praktyka wykorzystania platformy e-learningowej w dydaktyce na przykładzie uczelni technicznej

Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Wacław MUZYKIEWICZ

Czytaj więcej...

Platforma e-learningowa w procesie kształtowania i sprawdzania umiejętności informatycznych

Tomasz FRANKOWSKI

Czytaj więcej...

Zwiększanie kompetencji informatycznych osób starszych a jakość życia seniorów

Joanna ŚMIETANKA

Czytaj więcej...