+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2017 (Issue 3/2017)

Komentarz: Idea uczenia się przez całe życie i tworzenie sektorowych ram kwalifikacji

Krzysztof Franciszek SYMELA

Między inkluzją a ekskluzją w polskim systemie kształcenia dorosłych

Agnieszka DOMAGAŁA-KRĘCIOCH, Bożena MAJEREK

Czytaj więcej...

Kształcenie ustawiczne dorosłych a system motywacyjny – studium przypadku

Daniel TOKARSKI, Agnieszka SMARZEWSKA

Czytaj więcej...

Edukacja seniorów w perspektywie optymalnego starzenia się

Iwona MANDRZEJEWSKA-SMÓL

Czytaj więcej...

Ocena potencjału ludzkiego na potrzeby realizacji przedsięwzięć innowacyjnych

Beata POTERALSKA

Czytaj więcej...

Aktywność ruchowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach

Olimpia GOGOLIN, Eugeniusz SZYMIK

Czytaj więcej...

Development of the competence standard for innovation management – implementation of the new methodological approach

Jolanta RELIGA

Czytaj więcej...

Rozwój kompetencji nauczyciela wspomagającego ucznia z autyzmem

Anna ZAMKOWSKA, Marita SNOPEK

Czytaj więcej...

Projektowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji w Polsce – na przykładzie branży budowlanej

Krzysztof SYMELA, Ireneusz WOŹNIAK

Czytaj więcej...

Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji personalnych i społecznych

Tomasz SUŁKOWSKI

Czytaj więcej...

Modelowe ujęcie potrzeb zdrowotnych realizowanych przez aktywność fizyczną w całożyciowej edukacji zdrowotnej

Zofia KUBIŃSKA

Czytaj więcej...

Career Paths of a Psychologist in Poland – Opportunities and Limitations

Justyna A. KACZMARCZYK, Monika SZPRINGER, Jaroslaw CHMIELEWSKI, Bogusława LACHOWSKA, Magdalena FLOREK ŁUSZCZKI

Czytaj więcej...

Organizacja egzaminu typu OSCE dla kandydatów na wolontariuszy w hospicjum

Marta SZELIGA, Ilona KUŹMICZ, Agnieszka SKRZYPEK, Jadwiga MIRECKA, Michał NOWAKOWSKI

Czytaj więcej...

Skuteczność programu zapobiegania agresji w grupie studentów kierunków medycznych

Jakub LICKIEWICZ

Czytaj więcej...

Ocena potrzeb szkoleniowych średniego personelu medycznego

Anna PISKORZ, Marta KASPER, Iwona MALINOWSKA-LIPIEŃ, Agnieszka GNIADEK, Tomasz BRZOSTEK

Czytaj więcej...

Realizacja kształcenia ustawicznego – kryterium wyboru zatrudnienia przez absolwentów pielęgniarstwa

Anna LEŃCZUK-GRUBA, Jacek IMIELA

Czytaj więcej...

(Nie)obecność akademicka kobiet – kobiety w polskim szkolnictwie wyższym

Natalia ULANIECKA

Czytaj więcej...

Moda na „gap year”. O współczesnym trendzie w konstruowaniu karier edukacyjnych

Błażej PRZYBYLSKI

Czytaj więcej...

Wolę chodzić własną drogą (?) – o potencjale do budowania współpracy studentów na pograniczu polsko-białoruskim

Bożena TOŁWIŃSKA, Katarzyna BORAWSKA-KALBARCZYK, Alicja KORZENIECKA-BONDAR

Czytaj więcej...

Ocena jakości usług edukacyjnych „w skali ważności realizacji”

Małgorzata LOTKO

Czytaj więcej...

Portret studentów państwowych wyższych szkół zawodowych

Artur ZIMNY

Czytaj więcej...