+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2020 (Issue 4/2020)

Komentarz: Wspieranie przemian proekologicznych i cyfrowych w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

Krzysztof Franciszek Symela

„We’re not playing against each other. We play together in pursuit of the same goal (…)” – Apprenticeship and works councils in SME in Germany

DOI: 10.34866/wtev-3x73

Klaus Berger

Christiane Eberhardt ORCID: 0000-0002-9068-1676

Czytaj więcej...

From ESP to CLIL and back again: on linguistic aspects in vocational training

DOI: 10.34866/5zjh-0w32

Zbigniew P. MOŻEJKO ORCID: 0000-0003-3098-906X

Czytaj więcej...

Kompetencje nauczycieli i wykładowców w procesie edukacji zdalnej – perspektywa studentów

DOI: 10.34866/8ns5-tz47

Maria Gagacka ORCID: 0000-0003-1274-4886

Elżbieta Sałata ORCID: 0000-0001-5662-0821

Czytaj więcej...

Social utility of vocational education and training – selected aspects

DOI: 10.34866/acnn-4g55

Małgorzata Szpilska ORCID: 0000-0001-9754-4837

Giulia Meschino

Czytaj więcej...

Application of Antonovsky’s SOC 29 Life Orientation Questionnaire in post-penitentiary aid addressed to people over 60 – excerpts from own research

DOI: 10.34866/7phz-s321

Katarzyna Gucwa-Porębska ORCID: 0000-0003-0040-4526

Czytaj więcej...

Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej w opinii studentów

DOI: 10.34866/2s4a-0196

Monika Czerw ORCID: 0000-0003-1892-6541

Klaudia Bielas

Czytaj więcej...

Mentoring w zarządzaniu kompetencjami. Rekomendacje dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

DOI: 10.34866/ywjg-7780

Jolanta Religa ORCID: 0000-0001-9569-6634

Czytaj więcej...

O potrzebie trenowania umiejętności prospołecznych, sposobów radzenia sobie z agresją oraz wnioskowania moralnego. Trening Zastępowania Agresji w odpowiedzi na narrację osadzonych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

DOI: 10.34866/88x4-ky73

Agnieszka Tajak-Bobek ORCID: 0000-0002-8352-1367

Czytaj więcej...

Rola i znaczenie kompetencji wychowawczych i edukacyjnych nauczycieli wobec problemu zagrożenia dzieci i młodzieży ze strony sekt

DOI: 10.34866/dm1z-7287

Mariusz Gajewski ORCID: 0000-0001-6454-5876

Czytaj więcej...

Style motywacyjne młodzieży niedostosowanej społecznie jako przyczynek do planowania samodzielności zawodowej

DOI: 10.34866/fma4-qb98

Daniel Kukla ORCID: 0000-0003-1907-0933

Mirosław Mielczarek ORCID: 0000-0001-9096-0715

Czytaj więcej...

Przekonania młodzieży na temat osób bezrobotnych. Kontekst życia rodzinnego

DOI: 10.34866/nd9m-6p86

Marta Czechowska-Bieluga ORCID: 0000-0003-3560-2629

Czytaj więcej...

Percepcja hałasu wśród nauczycieli

DOI: 10.34866/wegn-ww39

Grzegorz Szałas

Małgorzata Lotko ORCID: 0000-0002-3704-1119

Paweł Religa ORCID: 0000-0003-1603-6000

Czytaj więcej...

Z badań nad uwarunkowaniami religijności studentów

DOI: 10.34866/py9q-e829

Jerzy Stochmiałek ORCID: 0000-0001-6204-8905

Czytaj więcej...

Edukacja seniorów do użytkowania nowych technologii. Nowe wyzwania dla polityki społecznej

DOI: 10.34866/0tqd-3e85

Norbert G. Pikuła ORCID: 0000-0001-7862-6300

Czytaj więcej...

Nowe media jako narzędzie sieciowego indywidualizmu i uspołecznienia.

DOI: 10.34866/hngh-f566

Mateusz Muchacki ORCID: 0000-0002-1772-6719

Czytaj więcej...

Obtaining information by postgraduate students in the era of IT development

DOI: 10.34866/gpwq-7m53

Henryk Noga ORCID: 0000-0001-7073-3443

Czytaj więcej...