+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Redakcja:
dr Krzysztof Symela, Łukasiewicz – ITEE (redaktor naczelny)
dr Jolanta Religa, Łukasiewicz – ITEE (zast. redaktora naczelnego)
mgr Joanna Tomczyńska, Łukasiewicz – ITEE (sekretarz redakcji)
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. Uniwersytetu Radomskiego (redaktor senior)

Redaktorzy naukowi:
prof. dr hab. Ewa Przybylska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Adam Zych – Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr hab. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. Aleksander Marszałek, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr Paweł Śwital – Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
dr hab. Ewa Flaszyńska – Uniwersytet Warszawski
dr Marzena Walasik – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
dr Marian Piekarski – Politechnika Krakowska
dr Renata Miszczuk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr inż. Krzysztof Kaczorek – Politechnika Warszawska
dr Andrzej Kobiałka – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktorzy tematyczni:

dr Ireneusz Woźniak (Łukasiewicz – ITEE), mgr Michał Ślusarczyk (Łukasiewicz – ITEE): pedagogika, andragogika, zrównoważony rozwój,
mgr Wojciech Oparcik, mgr Remigiusz Mazur (Łukasiewicz – ITEE), mgr Tomasz Sułkowski (Łukasiewicz – ITEE): technologia kształcenia i edukacja cyfrowa dorosłych
dr Monika Mazur-Mitrowska (MSCDN), dr Mirosław Żurek (Łukasiewicz – ITEE): całożyciowe doradztwo edukacyjno-zawodowe i rozwój kariery zawodowej
dr Andrzej Stępnikowski (Łukasiewicz – ITEE), dr Tomasz Kupidura (Łukasiewicz – ITEE): edukacja dla innowacyjnej gospodarki
dr Małgorzata Kowalska (Łukasiewicz – ITEE), dr Ludmiła Walaszczyk (Łukasiewicz – ITEE): międzynarodowe inicjatywy i projekty edukacyjne dla dorosłych
mgr Małgorzata Sołtysiak, mgr Edyta Kozieł (Łukasiewicz – ITEE): e-zasoby edukacyjne i oferta programowa dorosłych

Redaktorzy językowi:
dr Małgorzata Kowalska – j. angielski (Łukasiewicz – ITEE)
dr Mirosław Żurek – j. rosyjski (Łukasiewicz  – ITEE)
dr hab. Irena Androszczuk, prof. APS – j. ukraiński (Akademia Pedagogik Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Redaktor statystyczny:
dr Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki)