+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2016 (Issue 1/2016)

Komentarz: Umiędzynarodowienie pracy i edukacji

Henryk BEDNARCZYK

Social workers' education in the context of the challenges of the ageing society

Katarzyna JAGIELSKA, Norbert G. PIKUŁA, Joanna M. ŁUKASIK, Michał KASPRZAK

Czytaj więcej...

Motywowanie pracowników sektora publicznego przeciw wypaleniu zawodowemu

Mariola WOJCIECHOWSKA, Monika SZPRINGER, Jarosław CHMIELEWSKI, Stanisław LACHOWSKI, Marta OSTAFIN

Czytaj więcej...

Potrzeby i oczekiwania radomskich pracodawców w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego

Krzysztof SYMELA

Czytaj więcej...

Poradnictwo zawodowe dla studentów – stan obecny i kierunki rozwoju w świetle badań własnych

Daniel KUKLA, Marta ZAJĄC

Czytaj więcej...

Dylematy inkluzji studentów z niepełnosprawnością – perspektywa nauczyciela akademickiego

Magdalena CIECHOWSKA, Anna CZYŻ

Czytaj więcej...

Wpływ profilu kształcenia na bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Agnieszka DYMICKA, Adam SZEPELUK

Czytaj więcej...

Współczesne rozumienie pojęcia praca w opinii studentów

Izabella KUST

Czytaj więcej...

Technologie zwiększające dostępność elektronicznych edukacyjnych materiałów matematycznych dla osób z dysfunkcją wzroku

Jolanta BRZOSTEK-PAWŁOWSKA, Dariusz MIKUŁOWSKI, Marek PILSKI

Czytaj więcej...

E-szkolenia dla osób defaworyzowanych na rynku pracy

Małgorzata SZPILSKA, Tomasz KUPIDURA

Czytaj więcej...

Platforma Maple T.A. – zastosowanie w edukacji matematycznej

Jerzy BARANOWSKI, Barbara GARBARZ-GLOS, Henryk NOGA, Dorota PAULUK, Mariusz PAULUK,

Czytaj więcej...

Kwalifikacje i kompetencje na współczesnym rynku pracy

Aleksandra NEULITZ

Czytaj więcej...

Osobowość nauczyciela szkoły podstawowej w opinii uczniów i nauczycieli

Agata TAMOŃ

Czytaj więcej...

Sytuacja zawodowa matek na kujawsko-pomorskim rynku pracy

Anna CIEŚLIK

Czytaj więcej...