+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2018 (Issue 4/2018)

Komentarz: Eko: edukacja, praca, gospodarka

Krzysztof Franciszek SYMELA

Educational contexts of the European year for cultural heritage

Małgorzata SZPILSKA

Czytaj więcej...

Edukacja dla rynku pracy czy dla emancypacji?

Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ, Zlatica BAKAŠOVA

Czytaj więcej...

Razem tworzymy senioralną przestrzeń

Wioletta JACHYM, Małgorzata KOŁPA, Aneta ŻURAWSKA-LANY

Czytaj więcej...

Uczenie się i nauczanie innych w miejscu pracy kobiet sukcesu

Ewa Arleta KOS

Czytaj więcej...

Poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym. NEETs jako wyzwanie dla edukacji dorosłych

Łukasz TOMCZYK, Jolanta MAĆKOWICZ, Olga WYŻGA, Patrycja CURYŁO-Sikora, Anna DUDA, Anna MRÓZ, Barbara PIETRYGA-SZKARŁAT

Czytaj więcej...

Migranci o nieuregulowanym statusie u progu dorosłości: Refleksje nad znaczeniem edukacji w perspektywie cyklu życia

Łukasz ALBAŃSKI, Mirosław KOWALSKI

Czytaj więcej...

Zmiana organizacji i jakości usług w odbiorze klientów pomocy społecznej

Barbara SKAŁBANIA, Ewa SZUMILAS

Czytaj więcej...

Kształcenie ustawiczne osób niebędących obywatelami polskimi według prawa polskiego

Magdalena PYTER

Czytaj więcej...

Czynniki wpływające na atrakcyjność platform zdalnej edukacji

Anżelina MAREK, Anna JASIK

Czytaj więcej...

Innowacyjne metody kształcenia w edukacji ustawicznej na odległość. Platforma Moodle

Marek Walancik, Barbara Dwilewicz

Czytaj więcej...

Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi – relacja z badań

Stefan T. KWIATKOWSKI

Czytaj więcej...

Proces stawania się nauczycielem w koncepcji kształcenia ustawicznego

Zbigniew OSTRACH, Barbara SKAŁBANIA

Czytaj więcej...

Studenci pedagogiki o wyborze kierunku, oczekiwaniach wobec studiów i przyszłej pracy

Aldona MAŁYSKA, Urszula PULIŃSKA

Czytaj więcej...

Konstruktywistyczne podejście do kształtowania u nauczycieli umiejętności kodowania

Katarzyna ZIĘBAKOWSKA-CECOT

Czytaj więcej...

Impact of the Family on Educational & Professional Preferences of the Students from the Pedagogy Faculty in Poland and the Czech Republic

Dagmara KOWALIK, Ladislav RUDOLF, Josef MALACH

Czytaj więcej...

Model ścieżkowy wpływu jakości usług nauczania języków obcych na lojalność konsumentów

Małgorzata Lotko, Aleksander Lotko

Czytaj więcej...

Economic activity of Polish junior high school students and their learning outcomes

Stanisław Lachowski

Czytaj więcej...

Kształtowanie kompetencji i postaw obywatelskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojciech HORYŃ, Lesław WEŁYCZKO

Czytaj więcej...

Mentoring w rozwoju kompetencji zawodowych w „ekoprzemyśle”

Jolanta Religa, Ewelina Błaszczuk, Jarosław Sitek

Czytaj więcej...

Social Competence and Emotional Intelligence of Students of Education Studies and Teaching Specialties

Małgorzata Anna Banasiak

Czytaj więcej...

Kodeks etyki zawodu nauczyciela: potrzeba, formalne umocowanie i skuteczność

Joanna MADALIŃSKA-MICHALAK

Czytaj więcej...

Wybrane aspekty wkraczania w dorosłość młodych osób z niepełnosprawnościami

Joanna Jarmużek

Czytaj więcej...

Aspiracje życiowe młodych dorosłych z zespołem Aspergera z rodzin doświadczających migracji

Anna Gagat-Matuła, Bożena Frączek

Czytaj więcej...

Telepraca w postrzeganiu osób ze specjalnymi potrzebami. Raport z badań

Olga Pawłowska

Czytaj więcej...

Między andragogiką i pedagogiką pracy

Henryk Bednarczyk, Jolanta Religa

Czytaj więcej...

Edukacja i kształcenie ustawiczne – elementy diagnozy

Agata Chabior

Czytaj więcej...