+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Impact of the Family on Educational & Professional Preferences of the Students from the Pedagogy Faculty in Poland and the Czech Republic

Dagmara KOWALIK, Ladislav RUDOLF, Josef MALACH

Wpływ rodziny na edukacyjne i zawodowe preferencje studentów pedagogiki w Polsce i Czechach

Słowa kluczowe: rodzina, wartości, aspiracje, rozwój zawodowy.

Key words: family, values, attitudes, educational preferences, choice of the profession, professional development, continuing education.

Streszczenie: W artykule przeanalizowano i zbadano wpływ rodziny na preferencje edukacyjno-zawodowe i całożyciową edukację studentów z Polski i Czech. Scharakteryzowano system kształcenia w Polsce i Czechach oraz możliwości rozwoju zawodowego i kariery. Na podstawie wyników badań przedstawiono aktualną diagnozę stanu i stwierdzono, że styl wychowania i postawy rodziców kształtują osobowość dzieci i mają istotny wpływ na ich wybór zawodowy. Młodzież pragnie osiągnąć wyższe wykształcenie niż ich rodzice i wyższy status społeczny. Dobre wzorce i postawy rodziców (odpowiedzialność, pracowitość, uczciwość) motywują dzieci do nauki i pracy. Zainteresowania wyniesione z domu rodzinnego (opiekuńcze, czytelnicze, społeczne) wpływają na wybór zawodu pedagoga i wykonywanie pracy w tym zawodzie. Studenci z Czech i Polski nieustannie kształcą się i podnoszą własne kwalifikacje zawodowe. Polacy najczęściej wybierają kursy, szkolenia i studia podyplomowe, natomiast Czesi studia magisterskie oraz kursy zawodowe.