+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2017 (Issue 2/2017)

Komentarz: Nowe impulsy dla rozwoju edukacji pozaformalnej, kształcenia ustawicznego i wyższego

Krzysztof Franciszek SYMELA

Typologie von Angeboten non-formaler Bildung. Polen und Deutschland mit Verweisen auf die Europäische Union

Ewa PRZYBYLSKA, Ekkehard NUISSL

Czytaj więcej...

Skills Development and Employability in Europe: The New Skills Agenda’s document expertise

Kazimierz PRZYSZCZYPKOWSKI, Izabela CYTLAK, Joanna JARMUŻEK, Roman PAWŁOWSKI, Joanna SZAFRAN

Czytaj więcej...

Development and improvement of the quality of training and professional competence of employees in waste management area – transfer of European good practices

Małgorzata SZPILSKA, Tomasz KUPIDURA, Per-Olof HALLBERG

Czytaj więcej...

Kształcenie permanentne nauczycieli w czasie ich aktywności zawodowej

Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ

Czytaj więcej...

Szanse, cele i możliwości edukacji ekologicznej nauczycieli z wykorzystaniem mediów i webGIS

Joanna ANGIEL, Paulina POKOJSKA, Wojciech POKOJSKI

Czytaj więcej...

Kompetencje społeczne dyrektora szkoły na przykładzie wybranych radomskich placówek oświatowych

Beata NAWROT, Radosław LIS

Czytaj więcej...

Z badań zagrożeń patologiami społecznymi młodzieży w Polsce i Wielkiej Brytanii

Mieczysław KOZIŃSKI, Dorota ZBROSZCZYK

Czytaj więcej...

O potrzebie urealnienia edukacji wyższej – czyli kształcenie akademickie z perspektywy studentów

Daniel KUKLA, Marta NOWACKA

Czytaj więcej...

Działania na rzecz umiędzynarodowienia kształcenia w szkole wyższej – budowa modelu liniowego

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Adam SZEPELUK

Czytaj więcej...

Prakseologiczny model kształcenia w technicznych szkołach wyższych

Jan SZYBKA, Robert PILCH, Maksymilian SMOLNIK

Czytaj więcej...

Studia a sytuacja zawodowa studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w świetle badań

Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK

Czytaj więcej...

Kreatywność i odporność studentów jako czynniki gotowości do uczenia się i radzenia sobie z trudnościami

Irena PUFAL-STRUZIK

Czytaj więcej...

Preferencje dokształcania i doskonalenia studentów studiów niestacjonarnych w świetle badań

Izabella KUST

Czytaj więcej...