+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Development and improvement of the quality of training and professional competence of employees in waste management area – transfer of European good practices

Małgorzata SZPILSKA, Tomasz KUPIDURA, Per-Olof HALLBERG

Rozwój i podnoszenie jakości szkoleń i kompetencji zawodowych pracowników w obszarze gospodarki odpadami – transfer dobrych europejskich praktyk

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, kompetencje zawodowe, kształcenie i szkolenia za-wodowe, Erasmus+.

Key words: waste management, professional competence, vocational education and training (VET), Erasmus+.

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wybrane wyniki prac badawczych nt. doskonalenia zawodowego pracowników w obszarze gospodarki odpadami na poziomie technika, tj. 4–5 poziom Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF). Przedstawiono doświadczenia polskie oraz wybrane zagadnienia i dobre praktyki ze Szwecji – światowego lidera w zakresie edukacji proekologicznej, gospodarki odpadami, recyklingu i pozyskiwania energii z odpadów. Wyniki analizy jakościowej przeprowadzonej z wykorzystaniem metody desk research obejmowały dostępne dokumenty pochodzące ze źródeł internetowych, raporty, opracowania i zostały uzu-pełnione doświadczeniami własnymi partnerów projektu w zakresie prowadzenia szkoleń (ob-serwacja uczestnicząca) i opracowywania materiałów szkoleniowych. Prezentowane wyniki stanowią dorobek międzynarodowego partnerstwa projektu Transfer of good practices and development of professional competences of employees in waste management area supported by IT tools (GreenCompIT) realizowanego w ramach programu Erasmus +.