+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2022 (Issue 2/2022)

Comment: Skills needed for the green and digital transition

Komentarz: Umiejętności potrzebne dla transformacji cyfrowej i ekologicznej

 

Krzysztof Franciszek Symela

Intercultural Competence Development for International Business Environment

Rozwój kompetencji międzykulturowych w międzynarodowym środowisku biznesowym

 

DOI: 10.34866/c4kw-1469

Garazi Azanza Martínez de Luco
ORCID: 0000-0002-4792-5735

José Antonio Campos Granados
ORCID: 0000-0002-0148-5471

Paulina Mizerska
ORCID: 0000-0001-6230-8412

Remigiusz Mazur
ORCID: 0000-0002-5085-7083

Read more ...

Popularisation of non-custodial penalties for inmates 60+. Reference to fragments of own research results

Upowszechnienie kar nieizolacyjnych dla osadzonych 60+. Odniesienie do fragmentów wyników badań własnych

 

DOI: 10.34866/kyft-2k95

Katarzyna Gucwa-Porębska
ORCID: 0000-0003-0040-4526

 

Read more ...

The role of motivation and self-regulation in the learning proces 

Rola motywacji i samoregulacji w procesie uczenia się

 

DOI: 10.34866/j6z3-fa10

Henryk Noga
ORCID: 0000-0001-7073-3443

Paweł Nawojski
ORCID: 0000-0001-7437-2219

Stanisław Suchodolski
ORCID: 0000-0001-5160-8567

 

Read more ...

The impact of the COVID-19 pandemic on the situation of young people in the European labour market – selected aspects

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację osób młodych na europejskim rynku pracy – wybrane aspekty 

 

DOI: 10.34866/qvpb-ep74

Elżbieta Subocz
ORCID: 0000-0003-4869-1966

 

 

Read more ...

Distance learning and the quality of academic education in the COVID-19 period

Zdalne nauczanie a jakość kształcenia akademickiego w okresie COVID-19

 

DOI: 10.34866/xezz-g859

Monika Czerw
ORCID: 0000-0003-1892-6541

Daniel Kukla
ORCID: 0000-0003-1907-0933

 

Read more ...

Supporting the achievement of learning outcomes in vocational education with the use of innovative IT solutions

Wspieranie osiągania efektów uczenia się z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w kształceniu zawodowym

 

DOI: 10.34866/se12-7m61

Jacek Stańdo
ORCID: 0000-0002-0828-7267

Błażej Torzyk
ORCID: 0000-0003-4387-2741

Krzysztof Tomalczyk
ORCID: 0000-0001-5149-7262

Anna Tyl
ORCID: 0000-0002-1206-8593

Żywilla Fechner
ORCID: 0000-0001-7412-6544

Alicja Bortnik
ORCID: 0000-0002-1571-6197

Iwona Krawczyk-Kłys
ORCID: 0000-0001-5122-802X

 

 

Read more ...

Modelling of validation process with BPMN notation

Modelowanie procesu walidacji z wykorzystaniem notacji BPMN

 

DOI: 10.34866/pa3d-vn10

Joanna Łabędzka
ORCID: 0000-0003-1409-7926

 

 

Read more ...

Method of developing vr scenarios for mining training based on actual accidents

Metoda tworzenia scenariuszy szkoleń górniczych w wirtualnej rzeczywistości, w oparciu o faktycznie zaistniałe zdarzenia wypadkowe

 

DOI: 10.34866/e9gt-b369

Szymon Łagosz
ORCID: 0000-0003-2006-6261

 Krzysztof Kaźmierczak
ORCID: 0000-0001-8283-4794

 Dagmara Sobczak
ORCID: 0000-0002-1531-1325

Aldona Urbanek
ORCID: 0000-0002-5357-3991

Read more ...

Loneliness of the old age and ways to overcome it

Czynniki samotności starszych dorosłych i sposoby jej przezwyciężania

 

DOI: 10.34866/bqsp-k659

Olena Kovalenko
ORCID: 0000-0001-5395-2329

 

 

Read more ...

Senior activation under the Senior+ program. The Senior+ Club in Chorzów

Aktywizacja seniorów w ramach programu Senior+ na przykładzie Klubu Senior+ w Chorzowie

 

DOI: 10.34866/pj4r-w142

Piotr Gierek
ORCID: 0000-0003-1431-795X

 

 

Read more ...

Telecare as a form of support for carers of the elderly

Teleopieka jako forma wsparcia opiekunów osób starszych

 

DOI: 10.34866/m1y8-pq89

Norbert G. Pikuła
ORCID: 0000-0001-7862-6300

 

 

Read more ...

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

 

Read more ...