+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Czasopisma naukowe w rozwoju naukowym i doskonalenia praktyki edukacyjnej

Henryk BEDNARCZYK

Scientific journals in scientific development and improvement of educational practice

Słowa kluczowe: edukacja ustawiczna dorosłych, kondycja czasopism naukowych, przyszłość.

Key words: adult continuing education, condition of scientific journals, future.

Abstract: Based on the analysis of the development of the journal Polish Journal of Continuing Education in 25 years, there was presented its place among Polish and foreign scientific journals. The influence of scientific magazines, teachers and research workers is presented. The problems of journals in digital reality were indicated.