+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy – 19–20 września 2016 r. Ciechocinek. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Izabella Kust

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie – Małgorzata Czapalska

Recenzja książki: Kazimierz M. Czarnecki, PROFESJOLOGIA nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka, Sosnowiec 2016, ss. 475; Oficyna Wydawnicza „Humanitas” – Piotr Kowolik

Przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorstwo społeczne V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Edukacja i Praca” Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Warszawa, 28 października 2016 – Joanna Michalak-Dawidziuk

Nowy model kształcenia.Wyzwania i zagrożenia. Wymiar ogólnokrajowy i lokalny. II Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego. Radom, 25 stycznia 2017 r. – Maria Gagacka