+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wyzwania edukacji XXI wieku wobec uczniów technikum

DOI: 10.34866/bx4f-j647

Katarzyna Pardej ORCID: 0000-0002-7111-7834

Educational challenges of vocational students in 21st century

Słowa kluczowe: edukacja formalna, kształcenie zawodowe, idea całożyciowego uczenia się, kompetencje przyszłości, proces uczenia się.

Streszczenie: W artykule został przedstawiony proces edukacyjny pod kątem koncepcji idei uczenia się przez całe życie. Omówiono oczekiwania stawiane uczniom uczęszczającym do technikum, jakie pociąga za sobą współczesny świat. Przybliżono prognozy liczby pracujących w przekroju sektorowym oraz grup zawodowych na najbliższe lata oraz zaprezentowano obszary, w jakich pojawią się nowe zawody i związane z nimi kompetencje przyszłości.

Key words: formal education, vocational education, lifelong learning, projected skills, learning process.

Abstract: This article speaks about the educational process and it’s concept of lifelong learning. The expectations for students attending technical high schools are discussed as well as projected statistics of individuals working within specific fields. Moreover, it clearly depicts emerging industries and their required skill sets.