+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii – X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny – komunikat PTP i APS

III Senioralny Kongres Edukacyjny – prawa seniorów z niepełnosprawnością w polityce Unii Europejskiej – Henryk Bednarczyk

Kto zmienia świat? – Global Education Skills, Dubaj 2019 – Henryk Bednarczyk

Biblioteka Cyfrowa i Bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy – GBPiZS

Ogólnopolskie Seminarium Badawcze – Franciszek Szlosek

Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość – zmiana – konteksty, red. J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, K. Białożyt, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2017 – Dariusz Adamczyk