+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

MarCom Skills Day. Kompetencje pracowników vs. Potrzeby pracodawców – Małgorzata Szpilska

ESREA – European Society for Research on the Education of Adults – Małgorzata Kowalska

Programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) Akcja 2. Partnerstwa strategiczne Konkurs 2020 – Małgorzata Kowalska

Międzynarodowa konferencja naukowa Praca – Tendencje i wyzwania w kontekście Gospodarki 4.0 – Dorota Koprowska

Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018 – Krzysztof Symela

IV międzynarodowa konferencja naukowa: Uniwersalizm pracy ludzkiej. Wyzwania dla edukacji – Krzysztof Symela