+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Zawody związane z polityką społeczną w projekcie INFODORADCA+

Urszula JERUSZKA

Occupations in the INFODORADCA+ project relating to social policy

Słowa kluczowe: zawód, informacja o zawodzie, polityka społeczna, instrumentarium polityki społecznej.

Key words: occupation, information about the occupation, social policy, social policy instruments.

Abstract: The article attempts to show the relationship between the descriptions of the occupations developed within the framework of the INFODORADCA+ project to social policy, understood as the practical activities. Particular attention is paid to the instruments of social policy and an indication of the sample of representative competitions for different groups of instruments of social policy.