+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The personal dimension of cooperation between pedagogues from Ukraine and Poland

Personalny wymiar współpracy pedagogów z Ukrainy i Polski

 

DOI: 10.34866/6hjp-w368

Stefan M. Kwiatkowski
ORCID: 0000-0001-6312-2732

 

Słowa kluczowe: współpraca naukowa, zespoły badawcze, przywództwo edukacyjne.

Key words: scientific cooperation, research teams, educational leadership.

Streszczenie: W artykule przedstawiono sylwetki ukraińskich pedagogów współpracujących z pedagogami z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętne łączenie przez nich pracy naukowej z działalnością organizacyjną, na tworzenie zespołów badawczych i przywództwo edukacyjne.

Abstract: The article presents the profiles of Ukrainian pedagogues cooperating with pedagogues from The Maria Grzegorzewska University in Warsaw. Particular attention was paid to their ability to skillfully combine their scientific work with organizational activity, and to the creation of research teams and educational leadership.