+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Hobby and education. LEGO in adult life  

Hobby i edukacja. LEGO w życiu dorosłego człowieka

DOI: 10.34866/t07q-rj77

Magdalena Barańska
ORCID: 0000-0003-3615-1321

Konrad Nowak-Kluczyński
ORCID: 0000-0002-7814-1650

Słowa kluczowe: klocki, LEGO, zabawka, zabawa, afol, edukacja, hobby, pedagogika.

Key words: bricks, LEGO, toy, game, afol, education, hobby, pedagogy

Streszczenie: Klocki LEGO są bez wątpienia jedną z najbardziej znanych i silnych na świecie marek zabawek. Ich nazwa wywodzi się od słów „leg godt”, co po duńsku znaczy „baw się dobrze”, a mottem przewodnim stały się słowa: „Nawet to, co najlepsze, nigdy nie jest za dobre”. Klocki mają nieograniczony potencjał, wykorzystywane są nie tylko w zakresie stymulowania dzieci podczas zabawy, lecz także coraz częściej na płaszczyźnie edukacyjnej. LEGO to kreatywność i zabawa oraz stymulacja rozwoju intelektualnego. Klocki te pobudzają wyobraźnię dzieci oraz dorosłych. Wykorzystywane w terapii poprawiają skupienie i koncentrację, logiczne myślenie, a także rozwijają motorykę małą. Współcześnie coraz śmielej wkraczają w dorosły świat, w którym to stały się silnym elementem popkulturowym oraz „zabawką” społecznie zaangażowaną. Zestawy klocków produkowane z przeznaczeniem dla afolek i afoli wzmacniają rozwój pasji, są sentymentalną podróżą w czasy dzieciństwa, a przede wszystkim gestem wspierającym środowiska marginalizowane. Niniejsze opracowanie skupia się na pozytywnym wpływie hobby na życie dorosłego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zamiłowania do kolekcjonowania zestawów klocków LEGO.

Abstract: EGO bricks are undoubtedly one of the most famous and strong construction toy brands. The name comes from the Danish phrase “leg godt” which means “play well”. The company motto is: “Only the best is good enough”. The bricks have limitless capacity. They are used not only for playing but more and more often in the educational context, from kindergarten to universities. LEGO is creativity and play as well as stimulation of mental development. The bricks excite the imagination of both children and adults. In the therapy, they improve focus, concentration, logical thinking and improve small motor skills. Nowadays, they are encroaching the adult world boldly, because they have become strong icon of pop culture and the socially engaged “toy”. LEGO sets produced especially for AFOLs (the acronym of “an adult fan of LEGO”) strengthen hobby development. They are the collector’s items as well as the sentimental journey to the childhood and, especially, a supporting gesture for marginalizing environments. This study focuses on the positive impact of the hobby on the life of an adult, with particular emphasis on the passion for collecting LEGO sets