+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Some aspects of activities in the e-Learning environment for academic teachers – a report from research

Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

Wybrane sfery aktywności nauczycieli akademickich w środowisku e-learningowym – raport z badań

Słowa kluczowe: ICT, środowisko elektroniczne, międzynarodowa sieć badawcza, działalność badawcza i edukacyjna nauczycieli akademickich.

Key words: ICT, e-environment, international research network, educational and research activity of academic teachers.

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały niektóre wyniki badań przeprowadzonych w ramach Europejskiego Projektu IRNet „Międzynarodowa sieć naukowa do badania i rozwoju nowych narzędzi i metod zaawansowanych nauk pedagogicznych w zakresie instrumentów ICT, e-learning i kompetencji międzykulturowych”. Analizowane i interpretowane dane są efektem badań przeprowadzonych w ramach trzeciego pakietu roboczego WP3 „Analiza i ocena poziomu ICT, e-learning i rozwoju kompetencji międzykulturowych w każdym kraju uczestniczącym w projekcie i ich wstępna analiza”.