+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu, projekt wsparcia szkolnictwa branżowego

DOI: 10.34866/yz45-tg74

Jolanta Religa ORCID: 0000-0001-9569-6634

Professional qualifications as a key to success – a project to support sectoral education

Słowa kluczowe: zawód, kwalifikacje, szkolnictwo branżowe, szkoła branżowa, projekty regionalne.

Streszczenie: Artykuł prezentuje założenia kompleksowego wsparcia szkolnictwa branżowego z wykorzystaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W opracowaniu wskazano wybrane rezultaty podjętych prac, w szczególności badań wymagań kwalifikacyjnych zrealizowanych na stanowiskach pracy wśród wielkopolskich pracodawców.

Key words: occupation, qualifications, sectoral vocational education, sectoral vocational school, regional projects.

Abstract: The article presents the assumptions of comprehensive support for sectoral vocational education in the region, using the Integrated Territorial nvestment tool (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). It identifies and analyses selected results of the work, including the results of research on the job placement requirements, which was carried out among employers in the Wielkopolska region.