+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

A Strong Call for Content: reflecting on Austria´s Needs in CLIL Vocational Schools

DOI:10.34866/ge47-pr41

Wolfgang WÖGERER

O zwiększoną rolę treści przedmiotowych: refleksje nad potrzebami austriackich szkół branżowych wykorzystujących metodę CLIL

Słowa kluczowe: CLIL, szkoła zawodowa, Austria, treść, translanguaging.

Key words: CLIL, vocational school, Austria, content, translanguaging.

Streszczenie: Austria posiada znaczące doświadczenie w kształceniu metodą CLIL w szkołach zawodowch. Metodyka ta została wdrożona jako obowiązkowa i jest wykorzystywana w około stu szkołach austriackich, a liczba ta nadal rośnie. W ciągu ostatnich kilku lat około trzystu nauczycieli zawodu w Austrii z powodzeniem ukończyło kurs CLIL w Pädagogische Hochschule Wien. Projekt „CLIL-VET – Wdrożenie modelu CLIL-VET w szkołach zawodowych” realizowany z partnerami z Polski, Rumunii i Hiszpanii umożliwił spojrzenie na CLIL w Austrii z zupełnie innej perspektywy. Zaobserwowane różnice w szkolnictwie zawodowym oraz biegłości językowej nauczycieli i studentów z innych krajów umożliwiły redefinicję potrzeb austriackiego kształcenia zawodowego i dotychczasowej roli CLIL w tym kontekście. Artykuł ten jest silnym wezwaniem do rzetelnej analizy założeń metodycznych CLIL oraz uwydatnienia nauczanych tą metodą treści zawodowych. Konieczność ta spowodowana jest różnymi czynnikami, m.in. umiejętnościami językowymi nauczycieli zawodu i ich uczniów oraz jakością opracowania treści przedmiotowych. W artykule opisano dwie metody, które ułatwiają przygotowanie lekcji według wymagań metodyki CLIL; obie wykorzystują model translanguaging.

Abstract: Austria has quite an experience in vocational CLIL. It has been implemented on a compulsory level, and now it is a method of teaching in about one hundred Austrian schools and this number is rising. In the last few years about three hundred Austrian vocational teachers have successfully completed a CLIL course at Pädagogische Hochschule Wien. The project “CLIL-VET – Implementing the CLIL-VET model in vocational schools” with partners from Poland, Romania and Spain offered a possibility to take a step back and view CLIL in Austria through another perspective. Especially the differences in vocational teaching and language proficiencies of teachers and students in other countries gave us a chance to explore the needs of Austrian vocational CLIL. This paper is a strong call for content in vocational CLIL. The need for improvement roots in different factors, some of which are the language proficiencies of vocational CLIL teachers and students and the CLIL subject’s content. This paper describes two methods of pushing vocational content, both using translanguaging.