+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Language education – technology serving motivation in education

DOI: 10.34866/0arh-6j61

Agnieszka Dziedzic ORCID: 0000-0002-4324-2478

Mariusz Bąberski ORCID: 0000-0001-5936-1597

Edukacja językowa – technologia na służbie motywacji do edukacji

Słowa kluczowe: e-learning, edukacja językowa, język zawodowy, uczenie.

Key words: e-learning; language education; professional language; teaching.

Streszczenie: W poniższym artykule, przedstawiony jest przekrój potrzebnych informacji związanych z tzw. distance learningu. Dzięki czemu odbiorca może dowiedzieć się na temat najważniejszych punktów zwrotnych w obszarze edukacji zdalnej. Przedstawiono również główne obszary dotyczące głównych założeń metodycznych oraz praktycznego zastosowania blended learningu. Autor jako przykład rozwiązania technicznego przeprowadza analizę rozwiązania CLIL-VET jako narzędzia wspierającego edukację angielskiego języka zawodowego.

Abstract: The following article presents a cross-section of the necessary information related to distance learning. It also analyses the most important turning points in the field of remote education. The main methodological assumptions and practical applications of blended learning are also presented. Finally, the authors describe the key result of the CLIL-VET project: a tool supporting teaching English in vocational schools.