+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Przestrzenie edukacji obywatelskiej dorosłych – aktywizacja środowiska w działaniach Kościoła katolickiego

DOI: 10.34866/9fej-bw74

Dorota Gierszewski ORCID: 0000-0003-2002-5128

Julia Tomala ORCID: 0000-0001-8671-3738

Spaces for civic education of adults – activating the community by the Catholic Church

Słowa kluczowe: edukacja obywatelska dorosłych, kapitał społeczny, animacja społeczna, Kościół katolicki.

Key words: civic education of adults, social capital, social animation, the Catholic Church.

Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z działalnością Kościoła katolickiego jako jednego z aktorów życia społecznego pod kątem aktywizacji polskiego społeczeństwa. Autorki zastanawiają się, czy można uznać Kościół za animatora sił społecznych oraz czy odbywa się w ramach jego struktur edukacja obywatelska dorosłych. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na drzemiący we wspólnotach katolickich kapitał społeczny oraz postulowanie poszerzenia środowisk animacyjnych o nowe obszary.

Abstract: The article presents issues related to the activities of the Catholic Church as one of the actors of social life in terms of activating Polish society. The authors wonder whether the Church can be considered a moderator of social animation and whether adult civic education takes place within its structures. The aim of the study is to draw attention to the social capital dormant in Catholic communities.