+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Out-of-school institutions supporting the student in educational and professional choices 

Pozaszkolne instytucje wspomagające ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych Out-of-school institutions supporting the student 

 

DOI: 10.34866/zw11-r763

Witold PIETRUK ORCID: 0000-0002-9645-9873

Słowa kluczowe: instytucje pozaszkolne, wspomaganie uczniów, wybory edukacyjno-zawodowe, przygotowanie młodzieży do wyboru szkoły i zawodu

Key words: out-of-school institutions, supporting students, educational and professional choices, preparing young people to choose a school and a profession

Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje tematykę pozaszkolnych instytucji wspomagających ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych jako istotnego aspektu w przygotowaniu młodzieży uczącej się do wyboru szkoły i zawodu. Przedmiotem badań są dane dotyczące korzystania przez młodzież z pomocy instytucji pozaszkolnych w poradzeniu sobie z problemami życiowymi oraz trudności w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły. Aktualnie dużo miejsca poświęca się kwestii przygotowania zawodowego młodzieży. Dlatego ważna jest potrzeba organizowania profesjonalnej pomocy ukierunkowanej na pomaganie młodzieży w ich wyborach życiowych i edukacyjnych.

Abstract: The article deals with the subject of out-of-school institutions supporting students in educational and professional choices as an important aspect in preparing students for the choice of school and profession. The research concerns young people and the assistance provided by non-school institutions in making decisions about secondary schools. Currently, a lot of space is devoted to the professional training of young people. Therefore, the need to organize professional assistance aimed at helping young people in their life and educational choices is important.