+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Model rozpoznawania kwalifikacji zawodowych na rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugalii

Iwona KACAK, Hanna CAŁUŃ-SWAT

The model for professional qualifications recognition on the labour market in Germany, Poland and Portugal

Słowa kluczowe: kompetencje zawodowe, model, samoocena umiejętności zawodowych, zawód, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, europejski rynek pracy.

Key words: professional competences, model, self-assessment of professional skills, profession, electrician, motor vehicle mechanic, European labor market.

Abstract: A model for recognition of professional qualifications in the professions of electrician and motor vehicle mechanic for the needs of their transfer on the European labour market in Germany, Poland and Portugal is a response to the need for recognition and comparison of professional competences in the professions mentioned above. The Model includes the following information modules: Information about the profession, learning outcomes, employers` expecta-tions, educational institutions. Self-assessment of professional skills is the main function of the designed model, which allows to compare own professional skills with expectations of Polish, German and Portuguese employers. After self-assessment, the user of the model receives recommendations on the directions of competence development. The main groups of users are graduates of vocational education/employees, employers, educational institutions, labour market institutions as well as institutions responsible for the implementation of education policy in a specific country.