+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Atrakcyjność studiów pedagogicznych w opiniach studentów – analiza porównawcza

DOI: 10.34866/d6st-aj72

Anna DUDAK ORCID: 0000-0002-7491-2980

Students’ Opinions about the Attractiveness of Pedagogy Programs – a Comparative Analysis

Słowa kluczowe: studia pedagogiczne, atrakcyjność, prestiż studiów, satysfakcja ze studiowania

Streszczenie: Artykuł prezentuje badania, których celem było zdiagnozowanie opinii studentów pedagogiki na temat atrakcyjności studiów pedagogicznych. Skoncentrowano się na poczuciu satysfakcji ze studiowania pedagogiki, planów odnośnie do wyboru pracy zgodnie z wykształceniem, poczucia dumy z bycia studentem tego kierunku oraz opinii na temat prestiżu studiów pedagogicznych. W badaniu porównano ostatnie wyniki z wynikami uzyskanymi sześć lat temu, a analiza nie ujawniła statystycznie istotnych różnic dotyczących wybranych zmiennych.

Key words: pedagogy studies, attractiveness, prestige, satisfaction with the studies

Abstract: Popular opinions about pedagogy programs differ significantly from actual interest in the studies. On the one hand, they are popular among prospective students and those interested in studying pedagogy have a wide range of programs to choose from. On the other, these studies are considered not interesting and unattractive on the job market (cf. Klimkowska, Dudak, 2012). The aim of the research was to examine pedagogy students’ opinions about the attractiveness of the program. It focused on the respondents’ satisfaction with the studies, the choice of future careers that match their educational profile, the sense of pride at studying pedagogy, and their opinions about the prestige of the program. The study compared recent results with the results obtained six years ago and the analysis has not revealed statistically significant differences regarding the selected variables.