+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Reflections on the function and form of spending free time in the era of information technology and social media

DOI: 10.34866/tjre-am72

Ilona Żeber-Dzikowska ORCID: 0000-0002-2815-914X

Beata Cieśleńska ORCID: 0000-0001-8290-6487

Jarosław Chmielewski ORCID: 0000-0003-2606-1656

Rozważania nad funkcją i formą spędzania czasu wolnego w dobie rozwoju technologii informacyjnej i portali społecznościowych

Słowa kluczowe: odpoczynek, czas wolny, wartości, aktywność ruchowa, media, portale społecznościowe, internet..

Streszczenie: Czas wolny odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Zwykle kojarzony jest z wypoczynkiem, jednak ludzie w zależności od różnych czynników, np.: wieku, nawyków, presji otoczenia, wykorzystują go na różne sposoby. Niestety nie zawsze formy spędzania wolnego czasu są optymalne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Każdy człowiek jest inny, inne są więc jego oczekiwania wobec form odpoczynku, jaki uprawia. Najważniejsze jest jednak to, by po nim człowiek czuł się fizycznie i psychicznie lepiej.

Key words: rest, free time, values, physical activity, social media, Internet.

Abstract: Leisure time plays a very important role in human life. It is usually associated with rest, but people depending on various factors e.g. age, habits, pressures of the environment, use it in different ways. Unfortunately, the forms of leisure are not always optimal for our mental and physical health. Every person is different, so his expectations for the forms of rest he does are different, but the most important thing is that after him a person feels physically and mentally better.