+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Rola zdrowego środowiska pracy w kontekście funkcjonowania pracowników w organizacji. Zarys problematyki

DOI: 10.34866/rke8-pr86

Daria Rogowska ORCID: 0000-0001-8019-7365

Healthy work environment and the functioning of employees in the organization. Outline of the problem

Słowa kluczowe: praca, środowisko, zdrowie, organizacja.

Key words: work, environment, health, organization.

Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką odgrywa zdrowe środowisko pracy w kontekście funkcjonowania pracowników w organizacjach. Artykuł stanowi zarys problematyki. Celem artykułu jest zaprezentowanie roli, jakie odgrywa zdrowe środowisko pracy w kontekście funkcjonowania osób pracujących w organizacjach, ponieważ to zagadnienie wydaje się być istotne. W artykule przedstawiono pojęcie zdrowego środowiska pracy z perspektywy Światowej Organizacji Zdrowia. Zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa promowanie zdrowia w organizacji oraz na znaczenie zdrowia psychicznego jednostek w miejscu zatrudnienia. Zaprezentowano pojęcie, istotę oraz zasady koncepcji Work Life Balance. Przedstawiono raport z badań dotyczący bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w kontekście przyszłości wydany przez Międzynarodową Organizację Pracy w Genewie.

Abstract: The article outlines the issue of a healthy work environment in the organization and its influence on the employees. It includes the perspective of the World Health Organization which draws attention to the role of health promotion in the workplace and the importance of strengthening mental health among employees. The principles of the Work Life Balance concept were presented in the article. A research report on safety and health at work issued by the International Labor Organization in Geneva was also discussed.