+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

50-lecie pedagogiki pracy: Dokąd zmierzasz pedagogiko pracy? Drogi i bezdroża rozwoju – Komunikat I. Bydgoszcz, kwiecień 2022

Rekomendacja publikacji dla doradztwa zawodwego – Mirosław Żurek

Konferencji Praca 4.0. Zawirowanie czy nowa era. Rynek pracy dla stabilnej gospodarki – Tomasz Kupidura

Konferencja HR Exchange Network: HR and future of work / HR i przyszłość pracy, Floryda, USA – Małgorzata Szpilska

Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy” , 26.02.2021 r., Warszawa Ośrodek Rozwoju Edukacji – Jarosław Sitek

15. spotkanie grupy ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ds. kształcenia zawodowego, 4–5 marca 2021 – Andrzej Stępnikowski

Industry Days oraz EU Industry Week. (European Renovation Wave), 17 marca 2021 – Jolanta Religa

First International Conference for Women in Multifaceted Research ICWMR 2021 – Marta Żurek-Mortka