+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Pomoc rozwojowa w Europejskim Roku na rzecz Rozwoju

Małgorzata Szpilska

Słowa kluczowe: pomoc rozwojowa UE, Europejski Rok na rzecz Rozwoju, milenijne cele rozwoju.

Key words: EU development aid, the European Year for Development, the Millennium Development Goals.

Streszczenie: Głównym celem europejskich lat tematycznych jest podniesienie świadomości społeczeństwa na określone tematy, zachęcenie do szerszej debaty oraz zmiana postaw. Tegoroczna tematyka dotyczy realizacji międzynarodowej polityki rozwojowej Unii Europejskiej. Europejski rok 2015 jest rokiem szczególnym, gdyż wiąże się z podsumowaniem osiągnięć na drodze do milenijnych celów rozwoju oraz wypracowaniem nowych kierunków działań na rzecz walki z ubóstwem, promowania zrównoważonego rozwoju oraz walki ze zmianami klimatu. Artykuł w sumarycznym ujęciu prezentuje wyniki europejskich badań na temat prowadzenia polityki rozwojowej UE oraz pilnych wyzwań, przed którymi staną kraje rozwijające się.