+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Metoda podnoszenia kompetencji pracowników działów elektrycznych kopalń

Mariusz Latos, Krzysztof Stankiewicz

Słowa kluczowe: technologie informacyjno-komunikacyjne, sieć elektryczna, modelowanie, szkolenie personelu

Key words: information and communication technologies, main electricity, modelling, personnel training.

Streszczenie: Dynamiczny rozwój teleinformatyki znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia, w tym w podnoszeniu kompetencji zawodowych pracowników. Szkolenia personelu kopalni, zwłaszcza dozoru elektrycznego odpowiedzialnego za dystrybucję energii prowadzone były do tej pory tradycyjnymi metodami. Ze względu na niemożliwość symulacji funkcjonowania kopalnianej sieci elektrycznej szkolenia dotyczyły sytuacji standardowych i były prowadzone tylko teoretycznie. Mając na celu poprawę kompetencji zawodowych pracowników kopalń oraz w celu stworzenia możliwości sprawdzenia podejmowanych działań w różnych warunkach, opracowano koncepcję wirtualnego systemu zarządzania siecią elektryczną kopalni.