+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Standard kwalifikacji zawodowych jako praktyczne narzędzie wspomagające pracę lekarza medycyny pracy

Jarosław CHMIELEWSKI, Małgorzata DZIECHCIARZ, Sylwia IWAŃCZUK, Monika SZPRINGER, Mariola WOJCIECHOWSKA, Izabela JAGUSZTYN

Standard of professional qualifications as a practical working tool to assist the work of medical practitioner

Słowa kluczowe: badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, promocja zdrowia, standard kwalifikacji zawodowych, środowisko pracy, zagrożenie zdrowotne.

Key words: medical examination, health promotion, standard of professional qualifications, work environment, health risk.

Abstract: The aim of the paper is to present the possibility of using a professional qualification standard by determining the health risks that occur at workplace in the tasks execution. On the basis of information resulting form the job description, the health risks have been identified. It have been shown the links between occupational hazards associated with a work of waste loader and a health condition of an employee. According to the standard of professional qualifications, the hygienic work conditions have been presented. The prevention has been proposed to minimize health fallout of work of waste loader.